Om selskapet

AS RØRVIK FISK & FISKMATFORRETNING

 
ANTALL ANSATTE: 5
DAGLIG LEDER: RAGNVALD PETTERSEN

AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning er morselskapet for Rørvik Fisk AS, Rørvik Fiskemat AS og AS Aqua. Formålet er å drive eiendomsutvikling, samt å investere i selskaper fortrinnsvis innenfor fiske, fangst, fiskeindustri og oppdrett.

 

RØRVIK FISK AS

ANTALL ANSATTE: 20
DAGLIG LEDER: RAGNVALD PETTERSEN

Rørvik Fisk er en kvalitetsleverandør av fersk, frossen og saltet fisk i hovedsak til det internasjonale markedet. Selskapet leverer produkter av hvitfisk, pelagisk fisk, skalldyr og biprodukter av laks. Selskapet tar i dag i mot fisk fra 8 ulike mottak i Trøndelag og Nordland.

 

RØRVIK FISKEMAT AS

ANTALL ANSATTE: 20
DAGLIG LEDER: ØIVIND PETTERSEN

Rørvik Fiskemat er en produsent av fiskematprodukter av beste kvalitet. Selskapet produserer ca 500 tonn med fiskemat i året, som selges i alle dagligvarekjedene i Trøndelag. Selskapet har vunnet flere priser for sine Kvalitetsprodukter.

 

AS AQUA

Aqua er et matfiskanlegg med 2 konsesjoner som produserer omlag 1200 tonn laks. Selskapet ble stiftet i 1989 og eierskapet er delt likt mellom AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning og Sinkaberg Hansen AS. Sinkaberg-Hansen AS drifter selskapet.

 

Lagre