Nyheter

Nytt design og nye nettsider

Rørvik Fisk har fått en ny visuell identitet.
Det hele startet våren 2012 da styret bestemte at vi skulle fornye oss og ha et større fokus på markedsføring. For å hjelpe oss i gang med dette arbeidet, leide vi inn konsulent Mette Fagerli for å kartlegge det nødvendige grunnlaget for en ny merkevarestrategi. Mette engasjerte oss og hjalp selskapet til å omstille seg til den prosessen som vi nå skulle gjennom.

Neste steg var å finne et dyktig designbyrå for å sette merkevarestrategien ut i liv – og det fant vi hos Tank Design Tromsø. Tank har jobbet for oss siden starten av 2013 og vi kunne ikke bedt om en bedre samarbeidspartner. Tank forstod fra første dag hva vi ønsket å kommunisere, og har klart å konvertere våre grunnleggende tanker og verdier ut i design. Det har vært en glede å jobbe med det dyktige og kreative miljøet hos Tank, og spesielt designer Espen Eilertsen som har vært prosjektleder for nye Rørvik.

Lansering av vårt nye design og nettside skjedde 1.februar. Tank Design har hatt ansvar for alt det visuelle, inklusiv skissene for våre nettsider. Utviklingen av de nye nettsidene har blitt gjort at Sandnes IT, et arbeid vi er svært fornøyd med. Det er flere som har bidratt i forbindelse med innhold til vårt markedsmateriell, og vi vil spesielt nevnte Fotograf Lene Løkkhaug og kokk Andreas Holmboe. Lene har tatt flere prosjekter for oss det siste året, og har i hovedsak tatt alle bildene på våre nettsider. Andreas tok oppdraget med å lage oppskrifter basert på vår fiskemat. Dette har resultert i gode og kreative oppskrifter som vil bli publisert på våre nettsider.

Nyskapning og Utvikling Ytre Namdal (NYN) har vært en viktig og god samarbeidspartner for oss de siste årene. NYN støttet oss i det innledende strategiske arbeidet, mens Innovasjon Norge ga oss støtte til Designprosjektet.

Sist, men ikke minst, takk til alle fiskerne som har stilt opp som frontfigurer for vår nye merkevare Rørvik. Dette hadde vi ikke klart uten deres samarbeid!

Takk til

Tank Design Tromsø - http://www.tank.no/site/
Mette Fagerli - http://merkeledelse.weebly.com
Lene Løkkhaug - http://www.fotolene.com/
Andreas Holmboe - http://kystmuseetnorveg.no/restaurant-2/
Sandnes IT - http://sandnes.it
Nyskapning og Utvikling Ytre Namdal - http://nyn.no
Innovasjon Norge http://www.innovasjonnorge.no