Nyheter

Satser på hvitfisk i nytt produksjonsanlegg

Saltfisk har lenge vært en viktig del av bedriftens produksjon. Med bakgrunn i plassmangel og behov for fornyelse, er det nå investert i et eget anlegg egnet for dette. Dette gjør at Rørvik Fisk er rustet til å ta i mot et større volum av råstoff. Samtidig bidrar investeringene til at både saltfisk og øvrige produksjonslinjer effektiviseres.

- Selskapet eksporterer i dag til Europa, Afrika og Asia. Disse investeringene gjør at vi kan levere større volum av våre kvalitetsprodukter både i eksisterende og nye markeder, sier økonomisjef Sunniva Nicolaisen.

Foreløpig er det investert om lag 13 millioner i selve produksjonsbygget. I tillegg kommer oppgradering av produksjonslinjene utover i 2014. Investeringen anses som nødvendige for å videreføre hvitfisksatsingen i Rørvik.

Det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har bistått selskapet i tidligfase både med merkevareprosessen og vedrørende produksjonseffektivisering, mens Innovasjon Norge har støttet i gjennomføringsfasen.