Nyheter

Heder til våre ansatte

Formann Bjarne Moe

 Vi i Rørvik Fisk & Fiskmatforretning er stolt av at vi har så mange dyktige og lojale ansatte med så lang fartstid i bedriften. Under julelunsjen denne uken hedret vi to av våre ansatte for lang og tro tjeneste.

Bjarne Moe er formann på Nordbruket, og ved årsslutt går han av med pensjon etter 46 år som ansatt i bedriften. Det er vedmodig at Bjarne nå takker for seg, men vi har med glede merket oss at han har åpnet for å hjelpe til i sesongtoppene også framover. Vi ønsker Bjarne lykke til med en velfortjent pensjonisttilværelse!

Kristian Kjørseng fikk under julelunsjen overrakt barometer fra daglig leder Ragnvald Pettersen. Kristian har jobbet i bedriften i 15 år, og vi ser frem til mange år framover!

Opp gjennom årene har Rørvik Fisk & Fiskmatforretning hedret utrolig mange ansatte for lang og tro tjeneste når de har passert 15 år og 25 år i bedriften.

 

 

 

 

 

 

Av de som har fått markering så langt i bedriftens historie, er vi heldige å ha følgende fortsatt i arbeid hos oss:

Gullklokke, ansatt mer enn 25 år:

Bjarne Moe

Geir Skålvik

Knut-Olav Pettersen

Svein-Kåre Riise

Iren Kathrine Hagen

Heidi Westvik

Inger Blikø

Bjørn Olsen

Barometer, ansatt mer enn 15 år:

John-Helge Sundsvik

Janne Grethe Hoddø

Rigmor Anita Flosand

Børge Grøtting

Sonja Engesvik

Øivind Pettersen

Arne Olsen

Torbjørn Langø

Kristian Kjørseng

 

Vi gleder oss til å dele ut fler gullklokker og barometer!